Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบรอบ 6 เดือนแรก

ขนาดไฟล์:12.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 117 ครั้ง